No Crypto? Take it
10 برنده برتر
در یک تورنمنت هفتگی شرکت کنید و برای کسب جایزه اصلی با رقبای خود رقابت کنید. بازیکنی که گردش پولش بیشتر باشد به جک پات می رسد. قرعه کشی بین 10 نفر اول انجام می شود. توجه! این مسابقات فقط در بین Richy Games برگزار می شود.
#بازیکنشرط انجام شده استجایزه
آمار
بازی
بازیکن
ضریب
پیروزی