Casino
Sport
Az
Ru
En
Uz
Az
Tr
Hi
Fa
Ua
Kz
Es
Fr
Hy
Th
Vn
Mx
Cl
Pe
Pt
Br
Be
Cz
Pl
Ro
Bn
Hu
Fi
Ne
Sw
De
It
Məlumat
Özünü İstismar və Davranış Kodeksi

Giriş
Bu bölmədə, Məsuliyyətli Oyun, Özünü Xaric etmə və Davranış Kodeksinin (“CoC”) və Məsuliyyətli Oyun və Özünü Xaric etmə Standartlarının (“SRGS”) tətbiqi ilə bağlı ümumi siyasətlərlə bağlı qaydalar və qaydalar.
Operator CEG-lərin ümumi siyasətlərinin və MŞ-nin düzgün icrasına cavabdehdir
CEG Son İstifadəçilər üçün daha çox əhəmiyyət kəsb edən ümumi siyasətləri müəyyən edir. Siyasətlər şəffafdır və buna görə də ictimaiyyətə açıqlanır və bu siyasətlər Yaxşı Sənaye Təcrübəsinin beynəlxalq Standartlarına uyğun olmalıdır. Son İstifadəçilərlə bilavasitə məşğul olan Operator qeyd olunan siyasətlərin lazımi şəkildə yerinə yetirilməsinə cavabdehdir.
Operator Məsuliyyətli Oyun Standartlarına (yaxud belə adlandırılacaq: “RG-Prinsiplər”) və könüllü olaraq xaric etmə və ya Özünü Çıxarma seçiminə riayət etmək üçün adekvat tədbirlərin görülməsini öhdəsinə götürür. ictimaiyyətə və buna görə də CEG ilə Operator arasındakı əlaqəyə aid Ümumi Qaydalar və Şərtlərin CEG-in 3-cü maddəsinə daxil edilmişdir. SRGS-də belə deyilir:
1. Operator ağlabatan perspektiv çərçivəsində B2B Xidmətlərini göstərərkən Son İstifadəçilərlə məcburi davranışın qarşısının alınmasına yardım etməyi hədəfləməlidir.
2. Operator oyun asılılığını minimuma endirmək üçün Oyun Sənayesindəki tərəfdaşlarla əməkdaşlıq etməlidir.
3. Operatordan Son İstifadəçilər ilə lazımsız şəkildə problemli davranışa səbəb olan elementlər üçün öz Vebsaytlarına nəzarət etmək və araşdırma aparmaq tələb olunur. Hər hansı problem aşkar edildikdə, Operatordan Son İstifadəçilər üçün lazımsız riskləri aradan qaldırmaq üçün lazımi düzəlişlər etmək tələb olunur.
4. Operatordan Son İstifadəçilər ilə ünsiyyətdə Məsul Oyunları fəal şəkildə təşviq etməli və məsləhətlər verməsi tələb olunur.
5. Operator Son İstifadəçiyə məlumatlı seçim imkanı verən onlayn mühiti saxlamağa borcludur.
6. Operator Məsuliyyətli Oyun prinsiplərinin hər hansı pozulması barədə CEG-ə məlumat verməyə borcludur.
7. Operatordan oyunçu asılılığının qarşısını almaq və Vebsaytlara daxil olan oyunçulara Özünü İstisna etməyə icazə vermək üçün lazımi tədbirləri həyata keçirməli və saxlamalıdır.
8. Operator öz Veb-saytlarında asılılığın qarşısının alınması və Son İstifadəçilərə Veb-saytlardan istifadə edərkən onların onlayn davranışlarına nəzarət etmək və onlara nəzarət etməkdə kömək etmək üçün Operator tərəfindən təmin edilən hər hansı tədbirlər haqqında məlumatların yer aldığı xüsusi səhifənin olmasını təmin etməlidir, məsələn, bununla məhdudlaşmayaraq, Özünü İstisna etmə hüququ Vebsaytlarda, eləcə də nüfuzlu qumar asılılığına dəstək institutlarına keçidlərdə qurulmuşdur.
9. Son İstifadəçinin tələbi ilə, habelə Son İstifadəçinin səhhətinə görə bu cür hərəkəti zəruri hesab etdikdə, Operator Son İstifadəçinin məhdud və ya qeyri-məhdud müddət ərzində heç bir xidmətdən istifadə edə bilməyəcəyini təmin etməlidir. Operatorun istənilən vebsaytında təklif olunur.
10. Operator istənilən vaxt Son İstifadəçi tərəfindən Hesabın dayandırılması yolu ilə və ya başqa üsulla, Son İstifadəçi tərəfindən qeyri-qanuni davranış əlamətləri aşkar etdikdə, məsələn, məcburi davranışla məhdudlaşmamaqla, Son İstifadəçidən xidmətləri dayandırmaq hüququna malikdir. itkilər, qeyri-sabit qumar oyunları və ya anormal uzun müddət davam edən oyun. Operator Son İstifadəçini xaric etmək qərarına gələrsə, o, qərarı barədə Son İstifadəçini xəbərdar etməli və qeyd olunan istisnanın tətbiq ediləcəyi vaxt çərçivəsini bildirməlidir.
11. Özünü İstisna üçün tədbirlər tətbiq edilərsə, Operator və ya onun hər hansı Filialları Operatorun məhsul və xidmətləri üçün alıcı tərəfindən maraq yaratmaq məqsədi daşıyan hər hansı məlumatla Son İstifadəçiyə yaxınlaşmamalıdır.
12. Operator RGR-də xaric edilmiş (1) Son İstifadəçilərin sayı barədə hesabat verməyə borcludur; (2) İstisna üçün nəzərdə tutulan Son İstifadəçilər və (3) Özünü İstisna üçün müraciət etmiş Son İstifadəçilər.

Davranış Kodeksi (“CoC”)

Operator ictimaiyyət üçün açıq olan və buna görə də CEG ilə Operator arasında münasibətlərə aid Ümumi Müddəa və Şərtlərin 2-ci maddəsinə daxil edilmiş Davranış Kodeksinə əməl etməlidir. CK-da belə deyilir:
1. Operator hər zaman öz qanuni, habelə öz ofis ünvanını Sərəncamın 1-ci maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi Kurasaonun ada ərazisi daxilində saxlamağa borcludur. Bundan əlavə, onun şura üzvlərindən ən azı biri qeyd olunan ərazidə rezident olmalıdır.
2. Operator İƏİT Korporativ İdarəetmə Komitəsi tərəfindən təqdim edilən Korporativ İdarəetmənin ümumi standartlarına riayət etməlidir. Bununla belə, bu cür standartlara idarəetmənin müstəqilliyi, şəffaflıq, hesabatlılıq və biznes təcrübələrində müvafiq sosial dəyərlərin yaradılması ilə məhdudlaşmır.
3. 2.2-ci yarımbənddən asılı olmayaraq, Operator Əməliyyatın Əsas Fiziki şəxslərinin əksəriyyətinin rezidentliyi olan İƏİT Üzv Dövlətləri tərəfindən verilən Korporativ İdarəetmənin hər hansı xüsusi standartlarına riayət etməlidir.
4. Operator hər hansı Üçüncü Tərəflə, məsələn, maliyyə institutları, proqram təminatçıları, filiallar, uyğun və düzgün hesab edilməyən ölkələrlə iş görməkdən çəkinməlidir. Operatordan bu cür araşdırmaları araşdırmalı və qeyd etməli və arzu olunarsa, Üçüncü Tərəfin həqiqətən Uyğun və Düzgün olub-olmadığını B2B Xidmətləri Provayderinə sübut təqdim etməlidir.
5. Operator yetkinlik yaşına çatmayanlara B2C Xidmətlərini işə salmaqdan, eləcə də birbaşa təklif etməkdən çəkinməlidir.
6. Operator çoxsaylı Qrantlara sahib olmaqdan çəkinməlidir.
7. Operator Aqreqatorun əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan B2C Xidmətlərini təklif edən Üçüncü Tərəflərdə hər hansı nəzarət paketinə malik olmamalıdır.
8. Operator heç bir halda Aqreqator tərəfindən Dayandırmanın nəticələrindən yayınmaq cəhdini nəzərdə tutmayacaq, məsələn, alternativ Qrant verənlə Qrantın tətbiqi, o cümlədən xarici qanunvericiliyə əsasən alternativ lisenziyalaşdırma və ya satılması kimi. Veb sayt, domen və ya ləqəb.
9. Operator təsdiq edir ki, xarici qanunvericiliyə əsasən dayandırmalar da daxil olmaqla, Ümumi Müddəa və Şərtlərə istinad edən hər hansı razılaşmadan əvvəl heç bir Üçüncü Tərəf tərəfindən dayandırılmamışdır.
10. Operator, Aqreqatoru lazımi və vaxtında xəbərdar etmədən Vebsaytları satmamalıdır.
11. Operator təsdiq edir ki, 2-ci maddədə təsbit edilən Davranış Kodeksinin hər hansı pozulması Aqreqatora əhəmiyyətli pozuntuya səbəb kimi Operatorun hər hansı zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ olmadan Operator arasında bağlanmış müqavilələri dərhal ləğv etmək səlahiyyətini verir. sözügedən xitamla əlaqədardır.
12. Operator, Aqreqatorun Davranış Kodeksinin pozulması barədə zəruri hesab etdiyi hər hansı Üçüncü Tərəfə bildiriş göndərmək hüququnu təsdiq edir.
13. Aqreqator istədiyi vaxt Davranış Kodeksi ilə bağlı müddəaları üçüncü tərəflərə təqdim edə və ya dəyişdirə bilər.
14. Sərəncamdan asılı olmayaraq, Operatordan hər zaman bütün Kurasao yerli, eləcə də beynəlxalq qayda və qaydalara riayət etmək tələb olunur.
Bu bölmədə istinad edilən əksinə olan hər hansı bir şeyə baxmayaraq, Operatordan Son İstifadəçi qarşısında B2C Xidmətlərini həmişə məsuliyyətli, şəffaf və ədalətli saxlaması tələb olunur.

Zəngin Özünü İstisna
1. Özünü xaric etmə müddətini tələb etməklə, siz CS seçilmiş özünü istisna müddətini həyata keçirdiyi andan qüvvədə olacaq aşağıdakı şərtlərə əməl etməyə razılaşırsınız.
2. Siz 1, 3, 6, 12 ay/s və ya daimi dövrlər üçün özünüzü xaric edə bilərsiniz. Özünü xaric etmə sorğuları Canlı Dəstək vasitəsilə edilməlidir.
3. Özünüzü xaric etdikdən sonra bu müddət ərzində hesabınıza daxil ola bilməyəcəksiniz və ya geri ala bilməyəcəksiniz.
4. Əgər hesabınızda gözlənilən mərcləriniz olduğu halda hesabınızı xaric etmisinizsə, qoyulmuş mərclər qüvvədə qalacaq və rəsmi nəticələrə əsasən hesablanacaq.
5. Özünü xaric etmə müddəti bitdikdən sonra siz təsnifat mərclərindən uduşlarınızı geri ala bilərsiniz. Richy.Casino, özünü istisna etmədən əvvəl qoyulmuş heç bir mərcləri ləğv etmir və ya ləğv etmir.
6. Özünüzü xaric etdikdən sonra, özünüzü xaric etmək üçün seçdiyiniz müddət keçənə qədər müddəti daha qısa müddətə dəyişdirə və ya dəyişdirə bilməyəcəksiniz və ya özünü xaric etmənizi ləğv edə bilməyəcəksiniz.
7. Özünüzü istisna etmə müddətinizi uzatmaq istəyirsinizsə, müştəri xidmətləri komandamızla əlaqə saxlayın.
8. Özünüzü istisna etmə müddətiniz başa çatdıqdan sonra, [email protected] ünvanına sorğu göndərməklə hesabı bərpa etmək olar.
9. Özünüzü istisna etməklə siz razılaşırsınız:
Bu müddət ərzində başqa hesab yaratmayacaqsınız.
Siz Richy.Casino hesabına vəsait qoymayacaqsınız və ya pul qoymağa cəhd etməyəcəksiniz.
Bu müddət ərzində bu saytda mərc etməyəcəksiniz.
Bu, sizin təşəbbüsünüzlə həyata keçirilən könüllü bir hərəkətdir və Victory Industry B.V. hər hansı formada özünü xaric etmə müddətində çəkə biləcəyiniz itkilərə görə məsuliyyət daşımayacaq.

Richy Online Casino - Kripto və Fiat iGaming platforması

Onlayn kazinolar son bir neçə ildə dünyada iGaming sənayesində inqilab etdi. Getdikcə daha çox yeni provayderlər və oyunlar var ki, onların heyranlığı və uduşlarının ölçüsü ilə oyunçuların qəlbini fəth edir.

Richy onlayn kazinosu son illərin bir neçə tendensiyasını özündə birləşdirir - müasir və istifadəçi dostu interfeys, maliyyə mini-oyunları və zarlar, kriptoloteriyalar və turnirlər, kredit kartı və Bitcoin, Ethereum, Doge Coin kimi müxtəlif kriptovalyutalardan istifadə edərək balansın sürətlə doldurulması, Litecoin, Bitcoin Cash , Stellar, Cardano, Solana, USDT, Tron və s. Uduşlarınızı Visa / Master Card / Union Pay kredit kartlarınıza, həmçinin kriptovalyuta cüzdanınıza ani olaraq çıxara bilərsiniz.

Əsas Xüsusiyyətlər

Casino Richy rəsmi lisenziyalı qumar xidmətləri təminatçısıdır. Richy dünyanın ən yaxşı tərtibatçılarının sertifikatlı oyun proqramlarından istifadə etmək imkanı verir. Bütün oyunçular üçün oyun seansı ədalətli və şəffaf şəraitdə keçirilir, bu o deməkdir ki, hər bir oyunçu minimum mərclər etsə belə, qalib gələ bilər.

Kazinonun əsas xüsusiyyətləri arasında qeyd etmək lazımdır:

Zəmanətli ödənişlər. Bu, iştirakçıların rəyləri, həmçinin oyun və ödəniş provayderlərinin nüfuzu ilə təsdiqlənir.

Səxavətli bonusların mövcudluğu.

İstifadəçinin istənilən sualını cavablandırmağa həmişə hazır olan şəxsi menecerin olması.

Keyfiyyətli dizayn, istifadə rahatlığı.

Öz oyunları və lotereyaları.

Pulsuz kriptovalyutanın paylanması.

Richy və oyun provayderləri tərəfindən keçirilən turnirlər.

Kriptovalyutadan istifadənin üstünlüyü

Kazinonun üstünlüklərindən biri odur ki, kriptovalyutadan istifadə edərək burada depozit yatıra bilərsiniz. Beləliklə, qumar platformasından istifadənin anonimliyi qorunur. Heç kimə sirr deyil ki, bir çox istifadəçi kazinoda oynamaqdan məmnun olacaq, lakin bu barədə məlumatın başqaları üçün əlçatan olmasını istəmir. Kriptovalyutalar bunu etməyə imkan verir.

Ödəniş vasitəsi kimi kriptovalyutadan istifadənin digər üstünlüyü maksimum təhlükəsizlikdir. Ödənişlərin qəbulu və göndərilməsi zamanı vasitəçilərin olmaması, vəsaitlərin istədiyiniz pul kisəsinə çatdırılmasına zəmanət verir.

Richy ilə daha zəngin olun - alınan uduşlar daha yaxşı vaxtlara qədər yalana buraxıla bilər. Bir neçə ildən sonra kriptovalyutaların dəyəri artacaq və oyunçu daha da çox pul qazanacaq.

Canlı Casino və Virtual İdman

Platformanın xüsusiyyətlərindən biri canlı kazinonun və virtual idmanın olmasıdır. Bu oyun real vaxtda real krupiyerlərlə baş verir. Bütün iştirakçıların və dilerin hərəkətlərini onlayn müşahidə etmək olar. Oyun seçmək üçün əsas menyuda Live Casino və ya Virtual Sports üzərinə klikləyin.

Canlı kazino məşhur qumar əyləncəsidir. Əvvəlcə o, yalnız ən yaxşı İnternet müəssisələri üçün mövcud idi, lakin indi bu cür oyunlar daha geniş yayılır. Oyunçu yalnız kartların paylanmasını və mərclərin qəbulunu izləyə bilməz, həm də dilerlə birbaşa əlaqə saxlaya bilər. Beləliklə, əsl quru kazinoya baş çəkmək hissi əldə edilir. Mütəxəssislər krupiyer kimi işləyir, oyunun təbiətinə və üslubuna nəzər salsanız özünüz görə bilərsiniz.

Pulsuz kriptovalyutalar

Hər saat zəmanətli pulsuz kripto əldə etmək istəyirsiniz?

Richy.Casino-da siz bunu edə biləcəksiniz. Saatda bir dəfə oynana bilən tamamilə pulsuz oyun. Düyməni basdıqdan sonra rəqəmlərin birləşməsi görünür və Richy sizə 200 Satoshi-dən 0,01 BTC-yə qədər verir.

Amma imkanlar bununla bitmir.

Alınan uduşlar dərhal kazinoda digər oyunlar üçün istifadə edilə bilər və ya lotereya biletləri əldə edə bilərsiniz. Biletin qiyməti cəmi 1 Satoşidir, lakin böyük məbləğlər qazana bilərsiniz. Yekunlaşdırma hər həftə aparılır. Sonda mükafatı alan on nəfərdən ibarət qaliblər hovuzu var.

Bəxt çarxı və ya bəxt çarxı pul qazanmaq üçün başqa bir fürsətdir. 1 BTC qazanmaq şansı üçün təkəri gündə bir dəfə fırladın.

Həmçinin, xoş gəlmisiniz bonusu haqqında unutmayın - ilk depoziti etdikdən sonra hər yeni gələn doldurma məbləğinə 300% -ə qədər pulsuz bonus alır.

Zəngin Oyunlar

Richy müştərilərinə Richy Games - Craft, Mini Poker, Rouletter, Plinko, Stairs, Limbo, Keno, Dice, Diamonds, Coin Flip, Black Jack, HiLo, Mines, Towers, Wheel oynamağı təklif edir.

Riçinin eksklüziv oyunu isə Money Chess-dir. Digər şahmat həvəskarları ilə oynaya biləcəyiniz pul üçün şahmat.

Zəngin Oyunlar Ədalətli oyunlardır. Bütün oyunlar təsadüfi nömrələr generatoruna əsaslanır. Hər bir oyunçu edilən mərcin reallığını yoxlaya bilər.

Zəngin Oyunlar Turniri

Hər həftə Richy Games turniri keçirilir. Hər kəs iştirak edə bilər, sizə lazım olan tək şey:

Saytda qeydiyyatdan keçin, hesaba pul yatırın.

Zəngin Oyunlar Oynayın.

Nəticələrin yekunlaşacağı həftənin sonunu gözləyin.

Pul mükafatınızı alın.

Ən çox vəsait dövriyyəsini həyata keçirən istifadəçi qalib gəlir.

Richie Games Turnirini təkcə böyük büdcəsi olanlar qazana bilməz. Oyun forumları sıfıra qədər oynamaq strategiyasını təqdim edir. Oyunçunun vaxtaşırı qazanması və sıfıra gedərək itirməsi kifayətdir. Bu şəkildə pul çıxara bilməsəniz də, həftənin sonunda mərclər qazana və uduşları tələb edə bilərsiniz. Bütün oyunçular belə bir strategiya ilə razılaşmırlar, lakin siz həmişə cəhd edə və lazım gələrsə, taktikanı özünüz üçün dəqiqləşdirə bilərsiniz.

Yuvalar

Virtual yuvalar ən asan və ən xoş əyləncəyə fokuslananlar üçün uyğundur.

Onlayn slot təsadüfi nömrə generatorudur, bunun üçün oyunun mövzusuna uyğun şəkillər seçilir - bunlar qədim dünyalar, sərgüzəştlər, meyvə kokteylləri və daha çox ola bilər. Makaraları fırlatdıqdan sonra ekranda qalib şəkillər kombinasiyası görünür, yəni oyunçu öz mükafatını ala bilər.

Richie Casino-da slotların istifadəsi:

Təhlükəsizlik. Saytda təqdim olunan bütün slotlar oyunun keyfiyyəti və etibarlılığı üçün müntəzəm olaraq yoxlanılır. Onların hamısı oyunun ədalətliliyinə və şəffaflığına zəmanət verir.

Rahatlıq. Oyunçu öz zövqünə uyğun hər hansı bir yuva seçə bilər. Bu və ya digər cihaz pulsuz olana qədər gözləməyə ehtiyac yoxdur.

Gözəllik. Oyun avtomatları yüksək keyfiyyətli cəlbedici qrafika ilə seçilir. Orijinal musiqi müşayiətinin olması sizi qumar dünyasına daha da qərq etməyə imkan verir.

Slotlar pul üçün onlayn oyunlar üçün rahat və maraqlı seçimdir və onların böyük diapazonu mütləq istifadəçinin cansıxıcı olmasına imkan verməyəcək.

Richy Casino Amatic, BGaming, EvoPlay, Ezugi, TVBet, Red Tiger, KA Gaming, Mascot, Spribe, TrueLab, Pragmatic Play, Netent və başqaları kimi məşhur provayderlərin slotlarını təqdim edir.

Provayderlər və oyunlar

Richy Casino kazinosunda 150-dən çox provayder və 12.000-dən çox oyun var.

Virtual Reallıq Oyunları, Stolüstü Oyunlar, Zarlar, Arkadalar, Canlı Casino, Kart Oyunları, Ruletlər, Lotereyalar, Qəza Oyunları, Keno və s.

Richy Casino yalnız Netent, Booming, Playngo, Relax Gaming, Red Tiger, Playson, Ezugi, KA Gaming, Mascot, Spribe, Evolution Gaming və başqaları kimi təsdiqlənmiş lisenziyalı provayderlərlə işləyir.

Qeydiyyat

Yeni hesabın asan qeydiyyatı Richy Casino-nun danışıq kartlarından biridir.

Kazinodan bütün təkliflərə giriş əldə etmək üçün qeydiyyatdan keçməlisiniz. Bunu etmək çox asandır - prosedur yalnız bir neçə dəqiqə çəkəcəkdir.

Avtorizasiya üsulları:

E-poçt.

Telefon.

Sosial şəbəkələr.

Kazinoda uğurlu qeydiyyatdan sonra siz əmanəti doldurmağa və oynamağa başlaya bilərsiniz.

Pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi və çıxarılması

Richy Casino öz oyunçularına kriptovalyuta və bank kartından istifadə edərək əmanət etmək imkanı verir.

Bəzi ölkələrdə pul kisəsini müxtəlif ödəniş üsulları ilə doldurmaq mümkündür.

Az
Ru
En
Uz
Az
Tr
Hi
Fa
Ua
Kz
Es
Fr
Hy
Th
Vn
Mx
Cl
Pe
Pt
Br
Be
Cz
Pl
Ro
Bn
Hu
Fi
Ne
Sw
De
It
AZ

© 2023 Richy.


Richy is operating as a licensed partner number 22-0025/8vhyx of New Wave Infotech Limited, with operating address of 2nd Floor, Executive Villa, Telempire Building, Lot 32 & 33, Waterfront Road, Sub Central Business District, Subic B, Olangapo City, Phillippines. New Wave Infotech Limited is operating as a licensed offshore gaming operator licensed by PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation) number 22-0025.

©2023 RICHY.CASINO ALL RIGHTS RESERVED